ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

TAGS

Метки
защита данных налоговое резидентство оптимизация налогообложения Оффшорные зоны США Апостиль банк банковский счёт Barclays Британские Виргинские острова Дубай Откройте банковский счет в Дубае Дубайская компания Создание компании в Дубае Недвижимость Дубая Поселение в Дубае Дубайский оффшор Дубайская виза Дубай Компания из Объединенных Арабских Эмиратов Переселение в Объединенные Арабские Эмираты Объединенные Арабские Эмираты Форекс фрилансер фрилансер Дубай банковский счет компании freezone налогообложение криптовалюты иностранные инвестиции иностранная собственность поселиться в дубае постоянный вид на жительство Моссак Фонсека оффшорный банк офшорный скандал оффшорная компания создание оффшорной компании оффшорный счёт Панама Панамские документы Панамские документы Парагвай репутация Сейшельские острова Компания из ОАЭ Создание компании в ОАЭ Компания из США

Kettős adózás

A kettős adóztatás jogi és pénzügyi kifejezés, amelyet olyan esetek leírására használnak, amikor ugyanaz a jövedelem kettő vagy több ország joghatósága alá tartozik, mely adózási szempontból konfliktust okozhat. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk a kettős adóztatás fogalmát, okait, az országok által az elkerülésére alkalmazott módszereket, valamint azokat az eszközöket, amelyekkel a magánszemélyek és a vállalatok minimalizálhatják kettős adóterheiket. Magyarország számos országgal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt, köztük szerepel az Amerikai Egyesült Államok is, mely egyezmény 2022. július 8-i dátummal az Egyesült Államok által felmondásra került, így a jelenleg hatályos egyezmény 2024. január 1-jétől nem alkalmazható. Hamarosan egy új cikkben fogjuk kitárgyalni, hogy aki az USA-ból származó jövedelmet szerez, a továbbiakban, 2024. január 1-jét követően, miként érdemes eljárnia.

Kettős adóztatás

Mi a kettős adóztatás?

A kettős adóztatás olyan helyzet, amikor a jövedelem kettő vagy több különböző joghatóság, például két ország adóztatási joghatósága alá tartozik, és mindkét joghatóság adókötelezettséget ró ugyanazon jövedelemre. Ez a helyzet gyakran akkor fordul elő, ha egy személy vagy vállalat két vagy több országban végez tevékenységet, vagy ha egy személy több mint két ország állampolgára vagy lakosa. A kettős adóztatás kérdéskörével kiemelten kell foglalkozniuk a digitális nomádoknak.

A kettős adóztatás okai

Általánosságban a nemzetközi irányelveknek megfelelően az adó rezidencia szerinti ország szabályai alapján kell megfizetni az adót. Vannak azonban olyan országok, ahol területi adózás az irányadó továbbra is. Ez azt jelenti, hogy csak az adott országból származó jövedelem után keletkezik személyi jövedelemadó vagy társasági adó. Ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államokban adóilletőséggel rendelkező magánszemélyeknek területi hatályoktól függetlenül, a világjövedelmük után kell adót fizetniük.

Területi adózás és az egyértelmű szabályok hiánya:

A legtöbb ország az úgynevezett területi adózás elvét alkalmazza, amely szerint csak az ország területén szerzett jövedelem adóköteles. Ennek az elvnek az alkalmazása azonban nem mindig egyértelmű és könnyen kettős adóztatáshoz vezethet, amennyiben a két ország nem kötött egymással kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.

Adóegyezmények hiánya

Az országok közötti adóegyezmények, különösen a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, segíthetnek a kettős adóztatás megelőzésében. Ezek az egyezmények meghatározzák, hogyan kell kezelni az adókötelezettségeket, ha ugyanaz a jövedelem két országban adóköteles. Ha nincs megfelelő adóegyezmény két ország között, akkor nincs hatékony jogszabályi környezet a kettős adóztatás elkerülésére. A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény meghatározza azt is, hogy mely jogi vagy természetes személy melyik állam rendelkezései alapján adóztatható.

Különböző adórendszerek és hatályos jogszabályok:

A különböző országok különböző adórendszerekkel rendelkeznek. Az adókulcsok, adóalapok, adókedvezmények és szabályok országonként eltérőek lehetnek. Ez tovább bonyolítja a kettős adóztatás elkerülését. Jellemző például az is, hogy számtalan ország alkalmaz a jövedelem mértékétől függő adókulcsokat, ezt progresszív adóztatásnak nevezzük. Ahogy nő a jövedelem, nő fizetendő adó százalékos mértéke is. Előfordulhat olyan eset, hogy a két ország kötött egymással kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt, ami által az egyik országban megfizetett adó beleszámít a másik országban fizetendő adóba vagy mentesít a másik ország adóztatása alól, de a jövedelmet akkor is számításba veszi a másik adóhivatal, így magasabb jövedelem sáv alkalmazása után az egyéb jövedelem is magasabb személyi jövedelemadó kulccsal fog adózni.

A kettős adóztatás elkerülése

Az országok és a magánszemélyek vagy vállalatok számos módszert alkalmazhatnak a kettős adóztatás elkerülésére.

Adóegyezmények alkalmazása:

Az országok közötti adóegyezmények (kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények) segítik a kettős adóztatás elkerülését. Ezek az egyezmények határozzák meg, hogy a jövedelem adott esetben mely országban adózik és gyakran adókedvezményt vagy adómentességet biztosítanak az egyik országban a kettős adóztatás elkerülése érdekében.

Adójóváírás alkalmazása:

Az adójóváírás azt jelenti, hogy a magánszemély vagy a vállalat az egyik országban megfizetett adót beszámíthatja a másik országban fizetendő adóba. Ez segíthet a kettős adóztatásból eredő terhek minimalizálásában.

Egyoldalú adóelismerés:

Egyes országok alkalmazzák az adóelismerést, amely lehetővé teszi az adófizető számára, hogy csak az adott országban fizessen adót az adott jövedelem után, így elkerülve a kettős adóztatást.

Adómentesség:

Némely állam adómentességet biztosítanak bizonyos jövedelemtípusok vagy személyek számára a kettős adóztatás elkerülése érdekében.

A kettős adóztatás cégek esetében

A jogi személyek kettős adóztatása különösen bonyolult lehet, mivel a társaságok több országban is működhetnek és különböző típusú bevételeket szerezhetnek. A vállalkozásoknak minden érintett ország adóhatóságának követelményeit be kell tartaniuk és meg kell találniuk a legjobb módját a kettős adóztatás elkerülésének.

Egyes vállalatok adóparadicsomokat vagy alacsony adókulcsú országokat használnak adóterheik minimalizálása érdekében, mivel ezekben az országokban alacsonyabbak az adókulcsok. Az ilyen gyakorlatok azonban egyre inkább felkeltik a nemzetközi közösség figyelmét és számos ország hozott jogszabályokat az ilyen adóelkerülési tevékenységek ellen, amelyben például a következőket szabályozza: a jogi személyek fizikai infrastruktúráját, a cég irányítási központjának vagy akár a vállalkozás döntéseit ténylegesen meghozó vezető tisztségviselők szokásos tartózkodási helyét és az ezekre vonatkozó hatályos adóügyi törvényeket.

Kettős adóztatás magánszemélyek esetében

A kettős adózás elkerülése a magánszemélyek számára is kihívást jelenthet. Ha valaki két vagy több országban dolgozik vagy szerez jövedelmet, adókötelezettségei bonyolulttá válhatnak. A magánszemélyeknek gondoskodniuk kell arról, hogy ne keletkezzen adófizetési kötelezettsége két országban ugyanazon jövedelem után és meg kell találniuk az adóterhek csökkentésének módjait.

Adószakértők és pénzügyi tanácsadók segíthetnek a természetes és jogi személyeknek elkerülni a kettős adózást és minimalizálni adóterheiket. Magyarországon segíthet adószakjogász, könyvelő, adótanácsadó is.

Kettős adózás Magyarországon

Az első dolog, amit érdemes megvizsgálni, hogy létezik-e a Magyar Állam és az adott ország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény. Amennyiben rendelkezik a két ország adóztatás tekintetében egyezménnyel és hatályba is lépett, annak tartalma a legtöbb előforduló esetet és jövedelem típust ismeri és szabályozza. A kettős adózás többféle módon alakulhat ki.

Magyar személy külföldön szerez jövedelmet

Amennyiben van a két ország közötti adóegyezmény, az rendezi a viszonyt. Amennyiben ténylegesen külföldön történik a munkavégzés és így életvitelszerűen külföldön tartózkodik, érdemes ezt a helyi önkormányzatnál bejelenteni. Az kormányhivatal értesíti az adóhivatalt és a társadalom biztosítási szerveket is. Ez a későbbi esetleges vitákban segíthet.

Magyar természetes vagy jogi személy szerezhet befektetésből származó jövedelmet, legyen az árfolyam nyereség, osztalék vagy kamat jövedelem. Hatályos egyezmény hiányában az osztalék után kérhetnek például a kifizető országban is forrásadót és Magyarországon is követelhetik az adók megfizetését. Például, amennyiben az Amerikai Egyesült Államokban befektetésből szerez jövedelmet, 2024. január 1-jét követően bróker cég le fogja vonni a 30% forrásadót. Jelen esetben véleményem szerint ez etikai kérdéseket vet fel, mivel aki Magyarországon él, használja a magyar infrastruktúrát, ennek az árát miért az Amerikai Egyesült Államok részére fizesse meg.

Külföldi személy Magyarországon szerez jövedelmet

A Magyarországon érvényben lévő adózással kapcsolatos törvény illeszkedik az OECD ajánlásokhoz, így klasszikusan az adóilletőség szerinti helyen keletkezik az adók megfizetésének kötelezettsége. Természetes személyek esetében a lakcím, szokásos tartózkodási hely és a létérdekek központja a legfontosabb paraméterek. Például egy jogi vagy természetes személy Magyarország területén történő ingatlanhasznosítása esetén mindenféleképpen Magyarország számára keletkezik adófizetési kötelezettség. Minden más esetben a szokásos tartózkodási hely, illetve társasági adó szerinti székhely, telephely és teljesítés helye lesz a meghatározó. Európai Unióban a szabad munkaerő és áruk áramlása és a közös szabályrendszerek által ezek egyszerűen rendezhetőek.

Összefoglalás:

A kettős adóztatás összetett kérdés, amely számos kihívást és problémát jelent a nemzetközi adózás és adópolitika számára. Az országok közötti adóegyezmények, az adójóváírások, az adóelismerés és az adómentességek a kettős adóztatásból eredő terhek minimalizálására szolgálnak. Ahol felmerül a többszörös adófizetési kötelezettség, szakértői tanácsot kell kérniük a kettős adóztatás elkerülése érdekében és mindig figyelembe kell venniük az adóhatóságok követelményeit és adókötelezettségeiket az összetett nemzetközi adókörnyezetben. Amennyiben részlet kérdésekre szeretne választ kapni, keressen meg elérhetőségeinken vagy az űrlapon keresztül.

Звоните мне с уверенностью!

Обращайтесь к нам с уверенностью! Мы в вашем распоряжении.